Bokföring & Redovisning

Hjälp med årsredovisning enligt K3

Om man driver ett stort företag eller en organisation så har man i princip alltid en revisor som hjälper en med allt det pappersarbete och den redovisning som man måste sköta kontinuerligt, dock kan det vara så att man vid större årsredovisningar och koncernredovisningar inte har den kunskap eller de resurser som krävs hos olika revisorer och då är det bästa att anlita en tredje part som kan hjälpa er tillfälligt med det arbete som måste göras årligen.

Något som många behöver är hjälp årsredovisning K3 då det kan vara ett väldigt invecklat och omfattande arbete som man helt enkelt inte klarar av på egen hand även om man redan har en anställd revisor. Därför är det perfekt att ni alltid kan vända er till Furlands Revisionsbyrå AB som har lång erfarenhet och stor expertis inom just årsredovisning och koncernredovisning enligt K3 och kan därför komplettera er befintliga arbetskraft på bästa möjliga sätt för att skapa riktigt bra förutsättningar för ert företag och den verksamhet som ni driver.​

Effektiva K3-rapporter

Eftersom att man hos Furlands Revisionsbyrå AB har så pass lång erfarenhet och expertis inom årsredovisningar och koncernredovisningar kan de på ett smidigt och enkelt sätt skapa effektiva K3-rapporter för att arbetet ska flyta på så bra som möjligt hos er.

De arbetar inte konkurrenskraftigt utan fungerar som ett komplement till er befintliga revisor om resurserna inte finns. Detta genom att komma med handfasta råd och tips för att ni så enkelt som möjligt ska kunna få fram rätt uppgifter från exempelvis de finansbolag som ni arbetar med och Furlands hjälper även till med att skapa tydliga sammanställningar för att er dokumentation ska bli lätt att förstå och framhäva intressanta och viktiga detaljer. ​