PRESSMEDDELANDE
Sjukskrivna går miste om tusentals kronor!

En sjukskrivning kan riva upp stora privatekonomiska hål. Våra kollektivavtalade försäkringar ger trygghet, ett extra skydd utöver de allmänna försäkringarna och blir ett välkommet tillskott i den sjukskrivnes inkomst.

 

Den kollektivavtalade Avtalsgruppsförsäkringen (AGS) kan ge ersättning på tio procent av lönen vid sjukfrånvaro längre än 14 dagar. Många fler än idag skulle kunna nyttja försäkringen och därmed få tusentals kronor mer i plånboken, enligt en ny rapport som LO släpper idag.

 

Ersättning bygger på att den anställde eller arbetsgivaren anmäler sjukfrånvaron till AFA Försäkring – något som man ofta missar, visar rapporten.

 

- Just nu genomför LO en kampanj för att fler ska uppmärksamma försäkringen. Många blir positivt överraskade av att försäkringen existerar. De kollektivavtalade försäkringarna ger en ekonomisk trygghet som är unik och som ingen borde missa. Vi hoppas att ännu fler ska nyttja rätten till extra sjukpenningtillägg, säger Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län.

 

AGS ger en kompletterande inkomstersättning vid sjukskrivningstid längre än 14 dagar. Försäkringspaketet omfattar idag drygt 1,5 miljoner arbetstagare. Under 2016 utbetalades 2,8 miljarder. Under perioden 2010-16 uppgick utbetalningarna till totalt 21 miljarder varav en tredjedel, över 7 miljarder kronor, utbetalades till arbetstagare i Stockholms län.

 

- Det är aldrig för sent att anmäla tidigare sjukperioder. AGS-ersättning betalas ut även ut retroaktivt. Detsamma gäller om någon missat att söka ersättning för det som tidigare kallades för sjukbidrag eller förtidspension, säger Stefan Hansson, chef LO-distriktet i Stockholms län

 

I rapporten framkommer fördelning av inlämnade och ersatta ärenden och man tittar också närmare på bland annat diagnoser och uttag mellan könen.

 

Rapporten finns att läsa i sin helhet på http://www.lo.se/start/lo_fakta/extra_pengar_om_du_blir_sjuk

 

För mer information kontakta:
Marie Jokio, ordförande LO-distriktet i Stockholms län
072-240 57 80, marie.jokio@kommunal.se

 

Stefan Hansson, chef LO-distriktet i Stockholms län
070-586 27 02, stefan.hansson@lo.se

 

LO-DISTRIKTET I STOCKHOLMS LÄN

Ämne Press
facebooktwittere-post

Kommentera