rss

aktuellt

UTTALANDE
Gör om LAS och lagstifta mot hyvling!

LO-distriktets i Stockholms läns styrelse har inför den Socialdemokratiska partikongressen samlats kring följande uttalande: UTTALANDE Gör om LAS och lagstifta mot hyvling! LO-distriktet i Stockholms län konstaterar hur arbetsgivare, med förödande konsekvenser för de anställa, allt oftare använder sig av … Läs mer »

Ämne Press | Kommentera
facebooktwittere-post

Workers Memorial Day
Inbjudan till RSO-konferens den 28 april 2017

Den 28 april är dagen då den internationella fackliga rörelsen minns de som har förolyckats på sitt arbete. Det är också ILOs världsdag för förebyggande arbetsmiljöarbete sedan 2003. LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté anordnar i samband med dagen en RSO-konferens … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Årets skyddsombud 2017

LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté inbjuder att nominera skyddsombud/skyddskommitté till årets skyddsombudspris.   Priset ges till den person eller grupp som engagerat och målmedvetet skapat en bra arbetsmiljö, där personalen mår bra och känner tillfredsställelse i sitt arbete. Har man … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | 2 kommentarer
facebooktwittere-post

Temadag om pension!
Onsdag den 19 april 2017

Vi hälsar alla försäkringsinformatörer välkomna till en utbildningsdag i pensionens olika delar. Här är några punkter ut dagens program:   • Allmänpension, avtalspension och privat sparande • Pension från staten – garantipension, inkomstpension, premiepension • Pension från jobbet – avtalspension, … Läs mer »

Ämne Försäkringar | Kommentera
facebooktwittere-post

Studieadministratörsträff
Onsdag 5 april 2017

Vi inbjuder till en träff med alla våra studieadministratörer här i Stockholms län.   Träffen kommer att ägnas åt den övergripande administrativa processen. Tanken är att vi ska kunna hitta effektiva och säkra sätt att arbeta med administrationen kring kurser. Vi kommer även diskutera vilka verktyg … Läs mer »

Ämne Fackliga studier | Kommentera
facebooktwittere-post

Skolinformatörsträff
16 februari 2017

I februari är det dags för årets första skolinformatörsträff! Träffen riktar sig till skolinformatörer i Stockholms län, även de som bara är aktiva i sina förbund. Dagen kommer att vara en del av vår fortbildning för alla skolinformatörer.

Ämne Skola | Kommentera
facebooktwittere-post

Systematiskt brandskyddsarbete
Arbetsmiljöseminarium 23 februari 2017

Förebyggande brandskyddsarbete är en fråga som ständigt måste aktualiseras på våra arbetsplatser. Tyvärr tas brandsäkerheten allt för ofta för given.   Det systematiska brandskyddsarbetet är oerhört viktigt att och kan faktiskt göra skillnad på liv och död. Systematiskt brandskyddsarbete handlar … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Nya kurshandledare efterlyses

Den fackliga utbildningsverksamheten behöver ständigt nya handledare. I den förbundsgemensamma verksamheten är vi därför beroende av att avdelningarna regelbundet hjälper oss att rekrytera nya förmågor. För att undvika konkurrens om handledarna och garantera kvaliteten gentemot alla avdelningar anlitar LO-distriktet endast … Läs mer »

Ämne Ung | Kommentera
facebooktwittere-post

Grundutbildningar för försäkringsinformatörer 2017

Grundutbildningen för försäkringsinformatörer är en sammanhållen utbildning med mellanliggande självstudier och arbete som genomförs vid 4 kursdagar under 1 månads tid. I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna för uppdraget, innehållet i de lagstiftade försäkringarna samt avtalsförsäkringarna . Efter grundutbildningen ska du som … Läs mer »

Ämne Försäkringar | Kommentera
facebooktwittere-post

Årets Skyddsombud 2016
Claes Thim, Elektrikerna

LO-distriktet i Stockholms län delade på sitt representantskaps höstmöte den 29 november ut årets skyddsombudspris. Genom denna utmärkelse vill vi uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som skyddsombud ute på våra arbetsplatser dagligen verkar för.   Årets pristagare är Claes … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post