LO-distriktet i Stockholms län söker två handläggare

Vi söker två handläggare till LO-distriktets kansli på Västmannagatan 4. En handläggare till Facket Försäkrar verksamheten och en handläggare till verksamheten med LO-facken i kommunerna.

 

Handläggare till Facket Försäkrar verksamheten

 

Arbetsuppgifter
Dina huvudsakliga arbetsuppgifter/områden kommer att bestå av samordning av LO-distriktets arbete gällande:

- Utveckla och handlägga LOs policy inom Facket Försäkrarverksamheten
för distriktets verksamhetsområde

- Ta fram underlag och ge kvalificerat stöd inom området

- Organisera och tillsammans med förbundsavdelningarna genomföra
utbildningen av förbundens försäkringsinformatörer

- Samordna förbundsavdelningarnas behov när det gäller
försäkringsverksamheten

- Delta i LO-Folksamkommitténs arbete

- Arbeta med opinionsbildning inom avtals- och socialförsäkringsområdet

- Delta på utbildningar, konferenser och seminarier i försäkringsfrågor

- Ansvara för att distriktets medlemsregister avseende Facket Försäkrar
området uppdateras och hålls aktuellt

- I övrigt förekommande arbetsuppgifter

 

Kvalifikationer
Du är kreativ, analytisk, strategisk och taktisk. Du är utåtriktad och har god samarbetsförmåga, lätt för att bygga kontakter och kontaktnät och tycker även om att arbeta i grupp. Du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Idérikedom, initiativförmåga och kunskaper i projektledning krävs.

 

Du måste kunna arbeta självständigt samtidigt som det är viktigt att du gillar att samarbeta och delta i arbetslaget på LO-distriktets kansli. Du har god datorvana, du kommer bland annat arbeta med programmen i Office (Word, Excel, PowerPoint och Outlook) samt ett av LOs system ”Fackligt Administrativt System”.

 

Erfarenheter
Som sökande förutsätter vi att du har goda kunskaper om fackföreningsrörelsens ideologi, arbetssätt och organisation och att du delar arbetarrörelsens värderingar.

 

Vi ser att du har erfarenheter av liknande arbetsuppgifter, särskilt kunskap om försäkringsinformationsverksamheten, som förtroendevald eller anställd inom ett LO-förbund och att du därmed har relevant utbildning för uppdraget. Du har goda kunskaper inom medlems-, social- och avtalsförsäkringarna. Du har starkt engagemang för LOs mål inom området.

 

Lön och anställningsvillkor är enligt kollektivavtal (Handels AFO). Tjänsten är en tillsvidareanställning och tillträde sker efter överenskommelse. Provanställning tillämpas.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Stefan Hansson, 070-586 27 02, stefan.hansson@lo.se. Facklig kontaktperson är Carina Paulsson, 070-348 47 44, carina.paulsson@lo.se

 

Ansökan innehållandes CV samt ett personligt brev med referenser ska vara Stefan Hansson tillhanda via stefan.hansson@lo.se eller postalt, senast onsdagen den 17 maj 2017

 

Handläggare till verksamheten med LO-facken i kommunerna

 

Arbetsuppgifter
En av LO-distriktets stadgereglerade uppgifter är att bedriva en lokal förbundsgemensam verksamhet. Du kommer att arbeta tillsammans med ansvarig ombudsman, dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att:  

 

- Organisera bildande av LO-fack i de kommuner där verksamhet saknas

- Utveckla och handlägga LO-fackens verksamheter

- Ta fram underlag och ge kvalificerat stöd inom området

- Organisera, samordna och delta LO-fackens verksamheter

- Planera och utföra utbildningar och konferenser för LO-facken

- I övrigt förekommande arbetsuppgifter

 

LO-facken är den lokala förbundsgemensamma organisationen. Dess uppdrag är att samla förbundsavdelningarna och bedriva gemensamma verksamheter i länets kommunerna. De primära uppdragen för LO-facken är att aktivt bedriva facklig-politisk samverkan med Socialdemokraterna, stötta förbundsavdelningarna i arbetet med att öka organisationsgraden, bedriva en aktiv ungdoms- och skolinformationsverksamhet samt ansvara för att det finns lokala skolorganisatörer för samtliga kommuner. Verksamheten ska planeras och utföras, du kommer ha en mycket betydelsefull och samordnande roll i detta. Du har också till uppgift att organisera bildandet av LO-fack i de kommuner där sådan saknas.

 

Du kommer ingå i arbetsgrupper på kansliet och vara delaktig i andra verksamhetsområden som hanterar facklig-politisk verksamhet, arbetsmarknadsfrågor och arbetet med högre organisationsgrad. LO-facken har en viktig funktion inför och under nästa års valrörelse.

 

Kvalifikationer
Du har god organisationsförmåga och kan hantera flera ärenden samtidigt. Du arbetar strategiskt och med framförhållning och du ser möjligheter med samordningsvinster inom verksamhetsområdet. Du måste kunna arbeta självständigt samtidigt som det är viktigt att du gillar att samarbeta och delta i arbetslaget på LO-distriktet. Du har en mycket god facklig och politisk skolning och du har lätt för att uttrycka dig i såväl tal som skrift. Du har god erfarenhet av att tala inför grupp. Du trivs att arbeta i och leda projekt- och arbetsgrupper. God kännedom om arbetarrörelsen är en viktig förutsättning. Vi ser gärna att du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Du är en socialt utåtriktad person som har lätt för att skapa och bevara relationer.

 

Som sökande förutsätter vi att du har goda kunskaper om fackföreningsrörelsens ideologi, arbetssätt och organisation och att du delar arbetarrörelsens värderingar.

 

Arbetstiden är oreglerad. Befattningen är handläggare. Lön utgår enligt kollektivavtal. Tjänsten är tidsbegränsad (tom 20180930). Tjänsten tillträds efter överenskommelse.

 

Upplysningar om tjänsten lämnas av Stefan Hansson, 070-586 27 02, stefan.hansson@lo.se.

Facklig kontaktperson är Carina Paulsson, 070-348 47 44, carina.paulsson@lo.se Din ansökan sänds till Stefan Hansson, stefan.hansson@lo.se senast den 17 maj 2017. Bifoga CV, personligt brev samt referenser.

 

Kort om LO-distriktet i Stockholms län LO-distriktet i Stockholms län är samverkansorgan för medlemsorganisationerna i länet. Vi samlar 23 förbundsavdelningar som i sin tur har cirka 180 000 medlemmar. Den förbundsgemensamma verksamheten i kommunerna organiseras i LO-fack för en eller flera kommuner. LO-distriktets upptagningsområde täcker hela Stockholms län, från Norrtälje i norr till Södertälje i söder. LO-distriktets högst beslutande organ är representantskapet som sammanträder två gånger om året. På årsmötet väljs en styrelse som består av 14 personer. Det dagliga arbetet sköts av elva anställda på kansliet som är beläget på Västmannagatan 4, 1 tr.

 

LO-distriktets uppgift är bland annat att samla förbundsavdelningarna till förbundsgemensam verksamhet inom facklig utbildning, facklig-politiskt, medlemsrekrytering, ungdomsverksamhet och skolinformation

Ämne Okategoriserade
facebooktwittere-post

Kommentera