Kontakt

LO-distriktet i Stockholms län
Västmannagatan 4
111 24 STOCKHOLM

Telefon: 789 49 00
LO-distriktet på Facebook och på Twitter

infosthlm@lo.se

Vi som jobbar på LO-distriktets expedition:

Stefan Hansson
Chef, kassör

Personal- och kanslichef, budget, internationell verksamhet, ledamot av VU och styrelse

Telefon: 08-789 49 09
Mobil: 070-586 27 02

stefan.hansson@lo.se

Kristoffer Hernbäck
Ombudsman

Facklig-politisk verksamhet samt antirasistiskt och antifascistiskt arbete

Telefon: 08-789 49 08
Mobil: 070-822 05 58

kristoffer.hernback@lo.se

Carina Paulsson
Ombudsman

Arbetsmarknadsfrågor, socialförsäkringar, Stiftelsen Anna Johansson Visborgs Minne, Unga Örnars vänner, Ekobrott och bemanningsfrågor

Kommittéer: Arbetsmarknads- och socialförsäkringskommittén, Ekobrottskommittén

Telefon: 08-789 49 30
Mobil: 070-348 47 44

carina.paulsson@lo.se

Sophia Andersson
Ombudsman

Telefon: 08-789 49 07
Mobil: 072-550 55 11

sophia.andersson@lo.se

Gunilla Björnberg
Informationsansvarig

Information och kommunikation, mediakontakter, högre organisationsgrad, Första maj samt utåtriktade aktiviteter och kampanjer

Kommittéer: Kommittén för högre organisationsgrad

Telefon: 08-789 49 12
Mobil: 070-745 37 36

gunilla.bjornberg@lo.se

Magnus Dannqvist
Ekonomihandläggare

Budget, bokföring, lönehantering, fakturering samt VD för LO-distriktets bolag Visdom i Stockholm AB och U-evenemang AB

Telefon: 08-789 49 10
Mobil: 070-267 99 83

magnus.dannqvist@lo.se

Petrus Eriksson
Ung-handläggare

Skolinformationsverksamhet, ungdomsutbildningar, Regionala ungdomskommittén och Facket på sommarjobbet

Mobil: 073-086 35 76

petrus.eriksson@lo.se

Karin Grées
Assistent

Demokratiska organisationen (beredning, VU, styrelse, representantskap och valberedning), Internationell verksamhet, LO-facken i kommunerna, Första maj och Facklig-politisk verksamhet

Telefon: 08-789 49 11
Mobil: 076-795 28 00

karin.grees@lo.se

Anna Jarlhäll
Assistent

Konferens- och seminarieverksamhet, informationskanaler, Regionala ungdomskommittén, Arbetsmarknads- och socialförsäkringskommittén, Arbetsmiljökommittén, Ekobrottskommittén, Kommittén för högre organisationsgrad och Bemanningsgruppen

Telefon: 08-789 49 01
Mobil: 070-970 93 00

anna.jarlhall@lo.se

David Risberg
Assistent

Facklig utbildning och facket försäkrar

Mobil: 070-265 01 21

david.risberg@lo.se

Marcus Priftis
Projektledare

antirasistiskt arbetsplatsförlagt projekt

Mobil: 073-084 09 07

marcus.priftis@lo.se