Kollektivavtalet

carina

Tack kollektivavtalet!

Fackföreningarna i Stockholms län vill med kampanjen #tackkollektivavtalet inte bara uppmärksamma kollektivavtalet i sig. Vi vill också visa på fördelar med att jobba på en arbetsplats där man omfattas av ett kollektivavtal. Fördelar som inte bara gäller på jobbet under arbetstid, utan som även är kopplade till fritiden. Den här gången har vi valt att fokusera budskapen på hur arbetstiden regleras ur olika vinklar. Varje bild som publiceras i serien kommer att beskriva fördelar med att ha sin arbetstid reglerad i kollektivavtalet kopplat till vardagen.

 

Kampanjen består av 4 digitala bilder som ska spridas en och en var tredje dag med start den 9 mars. Publiceras på Facebook: www.facebook.com/LOStockholm och Twitter: @LO_sthlm

 

Vad är ett kollektivavtal?

Grundbulten för vad som gäller din lön och dina villkor på jobbet är kollektivavtalet. I kollektivavtalet står angivet vad som gäller ifråga om löner, arbetstider och andra anställningsvillkor. Överenskommelserna är gjorda mellan två parter. En arbetsgivarorganisation, som företräder arbetsgivarens intressen, och en fackförening som tillgodoser sina medlemmars intressen genom att förhandla fram så bra villkor som möjligt för dig och dina arbetskamrater.

 

Ett kollektivavtal omfattar alla anställda på en arbetsplats och är anpassade för olika branscher eftersom behoven och förutsättningarna inte är samma för alla yrkesgrupper. Så även om mycket av innehållet i avtalet är detsamma, så skiljer sig kollektivavtalen åt beroende på vad du jobbar med.

 

Vad innehåller egentligen ett kollektivavtal?

Kollektivavtalen innehåller minimiregler kring löner och villkor. Det hindrar alltså ingen arbetsgivare från att erbjuda bättre löner eller arbetsvillkor. Kollektivavtalet ska ses som ett golv, inte ett tak. Villkoren kan aldrig bli sämre än vad man kommit överens om i kollektivavtalet. Här är några exempel på villkor som regleras i kollektivavtalet:

 

- En lägsta lönenivå
- Löneökningar
- Semesterersättning
- Försäkringar
- Avtalspension
- Reglerad arbetstid
- Övertids- och ob-ersättningar

 

Varför är det viktigt att jobba på en arbetsplats med kollektivavtal?

Om en arbetsplats saknar kollektivavtal finns inga regler om till exempel lägsta lön för ett visst jobb. Då kan arbetsgivaren betala hur låga löner som helst. I tider av hög arbetslöshet då det är många som slåss om samma jobb kan en arbetsgivare t ex spela ut arbetssökande mot varandra och ge jobbet till den som går med på sämst villkor. Utan kollektivavtal är du som anställd helt oskyddad.

Den svenska kollektivavtalsmodellen har flera fördelar. Kollektivavtal ger parterna, arbetsgivarna och oss som utför arbetet, rätt att själva reglera löner och villkor på arbetsmarknaden. Utan inblandning från regering eller via lagstiftning. För oss som är arbetstagare innebär det en stor möjlighet att påverka våra arbetsvillkor genom fackligt medlemskap och engagemang. Ju fler vi är, desto starkare blir vi för att kunna förhandla fram bättre löner och bättre villkor.

lizette-2

nille

ida

 

Ämne Okategoriserade
facebooktwittere-post

Kommentera