Hemställan om nomineringar för fyllnadsval

LO-distriktets årsmöte 26 april valdes ledamöter i LO-distriktets olika kommittéer. Ett antal platser lämnades vakanta till följd av otillräckligt antal nomineringar. I LO-facken i kommunerna finns också plats för ytterligare ledamöter. Med anledning av detta hemställer valberedning härmed om nomineringar för fyllnadsval.

Fyllnadsval till kommittéer och LO-facken i kommunerna bereds av valberedningen och fastställs av styrelsen. Förteckning över valda och vakanta platser laddar du hem här: Hemställan om nomineringar till fyllnadsval

 

LO-distriktet eftersträvar en representation som avspeglar medlemskårens sammansättning samt att alla förbund finns med.

 

Nomineringar görs via följande länk senast den 7 juni: https://simplesignup.se/event/96094

 

Ämne Okategoriserade
facebooktwittere-post

Kommentera