artiklar om Arbetsmiljö

Arbetsskadeförsäkringen –
hur kan den bli rättsäker och jämställd?

Seminarium den 23 maj 2017

LO-distriktet inbjuder till ett seminarium om hur dagens arbetsskadeförsäkring fungerar.   Under ett flertal år kan vi konstatera att mäns och kvinnors sjukdomar och arbetsskador behandlas olika. Idag godkänns fler manliga arbetsskador än kvinnors trots att kvinnor står för ungefär … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö, Försäkringar | Kommentera
facebooktwittere-post

Workers Memorial Day
Inbjudan till RSO-konferens den 28 april 2017

Den 28 april är dagen då den internationella fackliga rörelsen minns de som har förolyckats på sitt arbete. Det är också ILOs världsdag för förebyggande arbetsmiljöarbete sedan 2003. LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté anordnar i samband med dagen en RSO-konferens … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Årets skyddsombud 2017

LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté inbjuder att nominera skyddsombud/skyddskommitté till årets skyddsombudspris.   Priset ges till den person eller grupp som engagerat och målmedvetet skapat en bra arbetsmiljö, där personalen mår bra och känner tillfredsställelse i sitt arbete. Har man … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | 2 kommentarer
facebooktwittere-post

Systematiskt brandskyddsarbete
Arbetsmiljöseminarium 23 februari 2017

Förebyggande brandskyddsarbete är en fråga som ständigt måste aktualiseras på våra arbetsplatser. Tyvärr tas brandsäkerheten allt för ofta för given.   Det systematiska brandskyddsarbetet är oerhört viktigt att och kan faktiskt göra skillnad på liv och död. Systematiskt brandskyddsarbete handlar … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Årets Skyddsombud 2016
Claes Thim, Elektrikerna

LO-distriktet i Stockholms län delade på sitt representantskaps höstmöte den 29 november ut årets skyddsombudspris. Genom denna utmärkelse vill vi uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som skyddsombud ute på våra arbetsplatser dagligen verkar för.   Årets pristagare är Claes … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Arbetsmiljökommittén inbjuder till
seminarium den 16 november kl 9-11

Under förmiddagen kommer vi att diskutera HBTQ, som är ett paraplybegrepp för homosexuella, bisexuella, transpersoner och personer med queera uttryck och identiteter. Många hbtq-personer upplever diskriminering i samhället och att de inte sällan blir kränkta på arbetsplatser. Arbetsplatsen kan vara … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Arbetsmiljökommittén inbjuder till seminarium den 12 oktober kl 9-12

Under förmiddagen kommer vi att ta upp den nya föreskriften (AFS) från Arbetsmiljöverket samt den psykiska ohälsan av idag till diskussion.   Vår psykiska och sociala arbetsmiljö är lika viktig som den fysiska. Från och med den 31 mars 2016 … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Årets skyddsombud 2016

LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté bjuder härmed in er att nominera skyddsombud/skyddskommitté till årets skyddsombudspris 2016.   Priset ges till den person eller grupp som engagerat och målmedvetet skapat en bra arbetsmiljö, där personalen mår bra och känner tillfredsställelse i … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Inbjudan till träff med arbetsmiljöansvariga den 22 augusti 2016

LO-distriktets arbetsmiljökommitté inbjuder avdelningarnas arbetsmiljöansvariga/arbetsmiljösamordnare till ett gemensamt möte. Under dagen kommer vi att diskutera aktuella frågor inom arbetsmiljöområdet och arbetsmiljökommitténs verksamhet för 2017. Måndag den 22 augusti, kl. 09:00-16:00 hos HRF Avdelning Stockholm Gotland, Löfströms Allé 1B, Sundbyberg

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

RSO-konferens den 28 april 2016 på Workers Memorial day

Den 28 april är den dag då den internationella fackliga rörelsen minns de som har förolyckats på sitt arbete. Sedan 2003 är också ILOs världsdag för förebyggande arbetsmiljöarbete.   LO-distriktet i Stockholms läns arbetsmiljökommitté uppmärksammar detta genom att arrangera ten … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post