Arbetsskadeförsäkringen –
hur kan den bli rättsäker och jämställd?

Seminarium den 23 maj 2017

LO-distriktet inbjuder till ett seminarium om hur dagens arbetsskadeförsäkring fungerar.

 

Under ett flertal år kan vi konstatera att mäns och kvinnors sjukdomar och arbetsskador behandlas olika. Idag godkänns fler manliga arbetsskador än kvinnors trots att kvinnor står för ungefär två tredjedelar av sjukfrånvaron. Vidare kan vi se det antalet ansökningar om livränta har sjunkit de senaste åren vilket är allvarligt då arbetsskador inte bedömts gått ner i antal. Är det så att det är gamla normer om hur arbetsmarknaden såg ut som idag spelar roll för hur arbetsskador bedöms så är det allvarligt och naturligtvis inte acceptabelt.

 

Idag fungerar inte försäkringen som den borde, arbetsskadeförsäkringen måste vara jämlik, rättssäker och anpassad efter hur dagens arbetsmarknad ser ut.

 

Medverkande:
Erica Narvaez – Försäkringskassan
Renée Andersson – LO Arbetsmiljöverket
Riksdagens försäkringsutskott (s)

 

När: Onsdag den 23 maj 2017 Tid: kl. 09.00-11.00 (avprickning, kaffe och smörgås kl. 08.30)

Plats: LO-huset, plenisalen. Barnhusgatan 18

Anmälan: Senast den 16 maj 2017 på nedanstående länk: https://simplesignup.se/event/95015

 

Ytterligare upplysningar lämnas av Carina Paulsson, carina.paulsson@lo.se, 070-348 47 44

 

Välkomna med anmälningar!

Ämne Arbetsmiljö, Försäkringar
facebooktwittere-post

Kommentera