rss

aktuellt

Studieadministratörsträff
Onsdag 5 april 2017

Vi inbjuder till en träff med alla våra studieadministratörer här i Stockholms län.  

Träffen kommer att ägnas åt den övergripande administrativa processen. Tanken är att vi ska kunna hitta effektiva och säkra sätt att arbeta med administrationen kring kurser. Vi kommer även diskutera vilka verktyg som finns, borde finnas, borde ändras eller kanske tas bort. Läs mer »

Ämne Fackliga studier | Kommentera
facebooktwittere-post

Skolinformatörsträff
16 februari 2017

I februari är det dags för årets första skolinformatörsträff! Träffen riktar sig till skolinformatörer i Stockholms län, även de som bara är aktiva i sina förbund. Dagen kommer att vara en del av vår fortbildning för alla skolinformatörer.

Ämne Skola | Kommentera
facebooktwittere-post

Systematiskt brandskyddsarbete
Arbetsmiljöseminarium 23 februari 2017

Förebyggande brandskyddsarbete är en fråga som ständigt måste aktualiseras på våra arbetsplatser. Tyvärr tas brandsäkerheten allt för ofta för given.   Det systematiska brandskyddsarbetet är oerhört viktigt att och kan faktiskt göra skillnad på liv och död. Systematiskt brandskyddsarbete handlar … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Nya kurshandledare efterlyses

Den fackliga utbildningsverksamheten behöver ständigt nya handledare. I den förbundsgemensamma verksamheten är vi därför beroende av att avdelningarna regelbundet hjälper oss att rekrytera nya förmågor. För att undvika konkurrens om handledarna och garantera kvaliteten gentemot alla avdelningar anlitar LO-distriktet endast … Läs mer »

Ämne Ung | Kommentera
facebooktwittere-post

Grundutbildningar för försäkringsinformatörer 2017

Grundutbildningen för försäkringsinformatörer är en sammanhållen utbildning med mellanliggande självstudier och arbete som genomförs vid 4 kursdagar under 1 månads tid. I grundutbildningen diskuteras förutsättningarna för uppdraget, innehållet i de lagstiftade försäkringarna samt avtalsförsäkringarna . Efter grundutbildningen ska du som … Läs mer »

Ämne Försäkringar | Kommentera
facebooktwittere-post

Årets Skyddsombud 2016
Claes Thim, Elektrikerna

LO-distriktet i Stockholms län delade på sitt representantskaps höstmöte den 29 november ut årets skyddsombudspris. Genom denna utmärkelse vill vi uppmärksamma insatser för en bättre arbetsmiljö som skyddsombud ute på våra arbetsplatser dagligen verkar för.   Årets pristagare är Claes … Läs mer »

Ämne Arbetsmiljö | Kommentera
facebooktwittere-post

Skicka en facklig kamrat till Socialdemokraternas partikongress 2017!

I april 2017 håller Socialdemokraterna kongress i Göteborg. Fackföreningsrörelsen har en viktig roll i att stärka och utveckla det socialdemokratiska partiet och det är ett ansvar vi gärna vill ta. För att kunna påverka besluten ur ett fackligt perspektiv är … Läs mer »

Ämne Facket och Politiken | 1 kommentar
facebooktwittere-post

Samling mot rasism
Lördag 10 december 2016

Under många år har nätverket Stockholm mot rasism, där LO-distriktet ingår, arrangerat fackeltåg mot rasism den andra lördagen i december. Den högerextrema marsch i Salem som vårt fackeltåg började som en manifestation emot har upphört sedan ett antal år, men … Läs mer »

Ämne Integration/ Jämställdhet | Kommentera
facebooktwittere-post

Pressmeddelande
Många missar chansen till extra pappapengar i Stockholm

I Stockholms län har endast 9 procent av papporna tagit ut hela det föräldrapenningtillägg som de har rätt till. Detta kan jämföras med mammorna där motsvarande siffra är 83 procent. Om man tittar på hela landet är den endast 8 … Läs mer »

Ämne Press | Kommentera
facebooktwittere-post

Socialistiskt Forum 2016
Lördag 26 november 2016

                    Snart slår portarna upp för Sveriges största forum för vänsterdebatt – Socialistiskt Forum 2016. Lördagen den 26 november i ABF-huset, Sveavägen, Stockholm Forumet bjuder på ett sjuttiotal spännande programpunkter och … Läs mer »

Ämne Okategoriserade | Kommentera
facebooktwittere-post